Verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten in het EU-Publicatieblad verschenen

Op 28 juni 2024 is de verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten in het Publicatieblad van de EU verschenen. In de verordening zijn vereisten voor duurzame producten neergelegd. De verordening vervangt de bestaande richtlijn ecologisch ontwerp en breidt het toepassingsgebied ervan uit tot alle soorten goederen die in de EU in de handel worden gebracht (dus niet langer alleen energieproducten).

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten.

De verordening bestrijkt alle soorten producten, op enkele uitzonderingen na (auto's of defensie- en veiligheidsgerelateerde producten). De nieuwe verordening voert nieuwe vereisten in, onder meer inzake:

  • duurzaamheid, herbruikbaarheid, verbeterbaarheid en repareerbaarheid van producten;
  • aanwezigheid van stoffen die circulariteit in de weg staan;
  • energie- en hulpbronnenefficiëntie;
  • gehalte aan gerecycled materiaal, herproductie en recycling;
  • koolstof- en ecologische voetafdruk, en
  • informatie – zo wordt er een digitaal productpaspoort ingevoerd.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om vereisten inzake ecologisch ontwerp vast te leggen door middel van gedelegeerde handelingen. De sector heeft vervolgens achttien maanden de tijd om daaraan te voldoen.

Om de aankoop van groene producten door de overheid te stimuleren, zullen bij overheidsopdrachten criteria inzake ecologisch ontwerp worden toegepast. De nieuwe verordening voorziet in een rechtstreeks verbod op de vernietiging van onverkocht textiel en schoeisel (kmo's zullen tijdelijk worden vrijgesteld) en machtigt de Commissie om in de toekomst een soortgelijk verbod voor andere producten in te voeren. Voor wat betreft producten die online worden verkocht, zal de verordening ecologisch ontwerp worden afgestemd op de digitaledienstenverordening.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert een pakket maatregelen om producten duurzamer te maken (4 april 2022)