Verordening over instantbetalingen in euro’s in EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Verordening over instantbetalingen in euro’s in EU-Publicatieblad verschenen

Dankzij de verordening zullen mensen op elk moment van de dag binnen 10 seconden geld kunnen overmaken (een instantbetaling). Het wordt voor aanbieders van betalingsdiensten, zoals banken, die standaardovermakingen in euro’s aanbieden, verplicht om de verzending en ontvangst van instantbetalingen in euro's aan te bieden.

Achtergrond

De situatie verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat voor wat betreft de beschikbaarheid van instantbetalingen en eventuele bijbehorende vergoedingen. Begin 2022 waren nog maar 11 procent van alle overmakingen in euro’s in de EU instant. Instantbetalingen veronderstellen dat het proces voor het overmaken niet langer dan 10 seconden zal duren.

Op 26 oktober 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake instantbetalingen in euro’s. Met het voorstel gaf de Commissie invulling aan een belangrijke toezegging in de strategie voor retailbetalingen van de Commissie van 2020, die erop gericht was instantbetalingen in de EU volledig ingang te laten vinden.

Na onderhandelingen over het voorstel werd de voorgestelde verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen. De verordening is op 19 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/886).

De verordening

Dankzij de nieuwe verordening zullen mensen op elk moment van de dag binnen 10 seconden geld kunnen overmaken, ook buiten kantooruren, niet alleen binnen hetzelfde land, maar ook naar een andere EU-lidstaat. De verordening houdt rekening met de bijzonderheden van entiteiten van buiten de eurozone.

Het wordt voor aanbieders van betalingsdiensten, zoals banken, die standaardovermakingen in euro’s aanbieden, verplicht om de verzending en ontvangst van instantbetalingen in euro's aan te bieden. Eventuele kosten die zij aanrekenen, mogen niet hoger zijn dan de tarieven die zij voor standaardovermakingen hanteren.

De verordening voorziet in een langere overgangsperiode voor landen buiten de eurozone, aangezien zij meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Om betalings- en elektronischgeldinstellingen toegang te geven tot betaalsystemen voorziet de verordening ook in een aanpassing van de Finaliteitsrichtlijn. Deze instellingen zullen dan verplicht worden om, na een overgangsperiode, de verzending en ontvangst van instantbetalingen aan te bieden. Er komen waarborgen om ervoor te zorgen dat deze toegang voor betalings- en elektronischgeldinstellingen geen extra risico's voor het systeem met zich meebrengt.

Verder zullen aanbieders van instantbetalingen moeten controleren of de naam en het IBAN-nummer van de begunstigde matchen zodat de betaler voordat een transactie wordt uitgevoerd kan worden gewaarschuwd voor mogelijke fouten of fraude. Deze verplichting geldt ook voor normale overmakingen.

Tot slot bevat de verordening een herzieningsclausule die de Commissie ertoe verplicht een verslag in te dienen met een evaluatie van de kostenontwikkeling voor kredietkosten.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Kapitaal (vrij verkeer)
  • ECER-bericht - Politiek akkoord bereikt over voorstel voor instantbetalingen (15 november 2023)
  • ECER-bericht - Commissie presenteert voorstel voor EU-verordening inzake instantbetalingen in euro’s (11 november 2022)
  • Persbericht van de Raad