Terugtrekkingsakkoord

Terugtrekkingsakkoord

In dit subdossier wordt ingegaan op de totstandkoming van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt ingegaan op de procedures die gelden bij de sluiting van een terugtrekkingsakkoord (artikel 50, lid 2, vierde alinea en lid 4, EU-Verdrag)