Verblijfsrechten

Banner - Verblijfsrechten

© Bart Maat / JenV

Verblijfsrechten

Op deze pagina:

Inleiding

Richtlijn 2004/38 bevat twee verblijfsregelingen voor EU-burgers. Ten eerste de tijdelijke verblijfsrechten, waaronder het verblijfsrecht voor maximaal drie maanden en het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden (zie het ECER-dossier over tijdelijke verblijfsrechten). Ten tweede het duurzame verblijfsrecht dat in beginsel na een ononderbroken verblijf van vijf jaar in de gastlidstaat kan worden verkregen (zie het ECER-dossier over het duurzame verblijfsrecht).

De tijdelijke verblijfsrechten en het duurzame verblijfsrecht gelden voor het hele grondgebied van een EU-lidstaat. Beperkingen om te verblijven in bepaalde delen van een EU-lidstaat mogen slechts aan EU-burgers en hun familieleden worden opgelegd voor zover deze beperkingen ook gelden voor de eigen onderdanen van die EU-lidstaat (artikel 22, richtlijn 2004/38). 

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven