Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn

Het vrij verkeer van diensten is met name uitgewerkt in de zgn. dienstenrichtlijn: richtlijn 2006/123 betreffende de diensten op de interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36). De dienstenrichtlijn is in Nederland geĆÆmplementeerd in de Dienstenwet. Meer informatie over de uitleg, achtergrond en de totstandkoming van de richtlijn en de Dienstenwet vindt u hier: