Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn

Het vrij verkeer van diensten is met name uitgewerkt in de zgn. dienstenrichtlijn: richtlijn 2006/123 betreffende de diensten op de interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36). De dienstenrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Dienstenwet.

Meer informatie over de uitleg, achtergrond en de totstandkoming van de richtlijn en de Dienstenwet vindt u hier:

Website over de dienstenrichtlijn en de Dienstenwet op Rijksoverheid.nl

Kamerstukken over de dienstenrichtlijn en de Dienstenwet

Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn (Europese Commissie, 2008)

Rechtspraak van het EU-Hof over de dienstenrichtlijn

ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn

Deze handleiding is opgesteld naar aanleiding van de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123) om bepaalde maatregelen, die gevolgen hebben voor dienstverrichters in Nederland, te melden (notificeren) aan de Europese Commissie.

De handleiding bestaat uit: