Regelgeving van de EU

Banner - Handelspolitiek - regelgeving

© Belastingdienst

Regelgeving van de EU

Artikel 206, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de Raad en het Europees Parlement de maatregelen vaststellen die het kader voor de uitvoering van de (gemeenschappelijke) handelspolitiek van de EU bepalen. Dit kader is neergelegd in EU-regelgeving (verordeningen). Enerzijds heeft die regelgeving betrekking op de toegang van goederen uit derde landen tot de interne markt van de EU (invoer in de EU) en anderzijds op regelgeving met betrekking tot de uitvoer van goederen uit de EU naar derde landen. Op beide onderwerpen wordt in dit onderdeel ingegaan. Klik op één van de onderwerpen in het grijze menu hierboven.