Milieubeheer

Milieubeheer

Milieubeheer is een breed concept dat meerdere facetten omvat. Het gaat om facetten zoals de opname van milieuoverwegingen in de besluitvorming, de deelname van het publiek aan de milieubesluitvorming, de toegang tot de rechter, de uitwisseling van informatie en de verslaglegging. Het heeft ook betrekking op de manier waarop nationale overheden de naleving (ter plaatse) van de milieuwetgeving controleren en waarborgen door middel van handhaving. In dit ECER-dossier wordt ingegaan op de EU-wetgeving die betrekking heeft op het milieubeheer. 

Naar boven