Verenigbare steun en aanmelden van steun

Verenigbare steun en aanmelden van steun

In dit subdossier:


Inleiding

 • Van rechtswege of mogelijk verenigbaar
 • Nadere (beleids)regels bij verenigbaarheid
 • Voorbeelden van verenigbare steun
 • Opzet subdossier


Van rechtswege met de interne markt verenigbare steun

 • Maatregelen van sociale aard aan individuele gebruikers (artikel 107, lid 2, sub a)
 • Maatregelen ter herstel schade door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen (artikel 107, lid 2, sub b)
 • Steunmaatregelen economie delen Bondsrepubliek Duitsland (artikel 107, lid 2, sub c)


Mogelijk met de interne markt verenigbare steun

 • Regionale steun (artikel 107, lid 3, sub a)
 • Verwezenlijking belangrijk gemeenschappelijk Europees project of opheffing ernstige verstoring van economie lidstaat (artikel 107, lid 3, sub b)
 • Vergemakkelijking ontwikkeling bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of bepaalde regionale economieën (artikel 107, lid 3, sub c)
 • Steunmaatregelen ter bevordering instandhouding cultuur en cultureel erfgoed (artikel 107, lid 3, sub d)
 • Andere, door de Raad vastgestelde, steunmaatregelen (artikel 107, lid 3, sub e)


Procedure voor het aanmelden van staatssteun

 • Rechtsmiddelen tegen een besluit van de Commissie
 • Consequenties van het verlenen van staatssteun voordat de Commissie toestemming geeft
 • Uitzondering op de aanmeldingsprocedure voor staatssteun: de Raad besluit
Laatst bijgewerkt op: 15-11-2023