Totstandkoming van een EU-maatregel

Totstandkoming van een EU-maatregel

Bij de totstandkoming van een EU-maatregel spelen diverse begrippen een rol: de (datum) van vaststelling, ondertekening, bekendmaking of kennisgeving, inwerkingtreding of van kracht worden, of de datum van toepassing. Deze data kunnen elk een specifiek rechtsgevolg hebben voor de diverse deelnemers aan het proces en de personen voor wie de maatregel bestemd is. Als voorbeeld van de diversiteit aan begrippen die in het proces van totstandkoming van een maatregel aan de orde komen, kan dienen de Algemene verordening persoonsgegevens. Daarbij kunnen de volgende data worden onderscheiden:

In dit subdossier wordt nader ingegaan op deze begrippen. Voor een verduidelijking van de toepassing van een EU-maatregel wordt verwezen naar het subdossier Verschillende toepassingsmodalitieten.