Hof van Justitie

Banner - Hof van Justitie - EU-essentieel

© Bas Kijzers / BZ

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie is verantwoordelijk voor de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de EU-Verdragen. Het Europees Hof van Justitie bestaat uit het Hof van Justitie en het Gerecht. De taken van het voormalige Ambtenarengerecht zijn per 31 augustus 2016 overgedragen aan het Gerecht (zie ook het ECER-bericht hierover). 

Het ECER heeft een speciaal onderdeel ingericht met informatie over het Europees Hof van Justitie. Klikt u hier voor meer informatie.