Referendum in Nederland

Referendum in Nederland

Referendum: Nee tegen de EU-Grondwet

In een aantal lidstaten van de Europese Unie werd naast de parlementaire goedkeuringsprocedure ook een volksraadpleging gehouden. In Nederland is op woensdag 1 juni 2005 een niet-bindend referendum gehouden op initiatief van het parlement. De uitslag: ruim 61% van de bevolking heeft tegen instemming door Nederland met het Grondwettelijk Verdrag voor Europa gestemd. De regering heeft daarop het voorstel voor de goedkeuringswet ingetrokken.

Wet raadplegend referendum Europese Grondwet
Een referendumcommissie heeft het referendum voorbereid. De Wet raadplegend referendum Europese Grondwet bevat de voornaamste teksten. Een wijzigingswet regelde de vaststelling van een datum voor het houden van een referendum. Een uitvoeringsbesluit regelde de techniciteiten.