01. EU-Verdrag en EU-Werkingsverdrag

Banner - EU-Verdrag

© Rijksoverheid

EU-Verdrag en EU-Werkingsverdrag

Op deze pagina:

Algemeen

De Europese Unie is gegrondvest op het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU-Werkingsverdrag). Het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag hebben dezelfde juridische status (artikel 1, derde alinea, EU-Verdrag en artikel 1, lid 2, EU-Werkingsverdrag) en worden samen aangeduid als de 'EU-Verdragen'. Zowel het EU-Verdrag als het EU-Werkingsverdrag is voor onbepaalde tijd gesloten (artikel 53 EU-Verdrag en artikel 356 EU-Werkingsverdrag). 

De protocollen en de bijlagen bij de EU-Verdragen maken een integrerend onderdeel uit van de EU-Verdragen (artikel 51 EU-Verdrag). De EU-Verdragen kunnen ook worden vertaald in talen die op het gehele grondgebied of een deel van een lidstaat als officiële taal gelden (artikel 55, lid 2, EU-Verdrag en artikel 358 EU-Werkingsverdrag). Sinds 2010 is bijvoorbeeld een Friese taalversie van de EU-Verdragen beschikbaar (zie ook hier voor meer info in een ECER-bericht alsmede dit ECER-dossier over Talen in het EU-recht voor achtergrondinformatie). 

Naar boven

Overzicht van actuele links

Naar boven