Overzicht Verdragsbepalingen

Overzicht Verdragsbepalingen

De Verdragsschendingsprocedure    

 

Toezichtstaak Europese Commissie

Artikel 17, lid 1 EU-Verdrag

Procedure op initiatief Commissie

Artikel 258 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 226 EG)

Procedure op initiatief lidstaat

Artikel 259 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 227 EG)

Verplichting lidstaat uitvoeren arrest

Artikel 260 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 228 EG

Het beroep tot nietigverklaring

 

Bevoegdheid Hof en beroepsgerechtigden

Artikel 263 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 230 EG)

Nietigverklaring

Artikel 264 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 231 EG)

Verplichting instelling uitvoeren arrest

Artikel 266 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 233 EG)

De exceptie van onwettigheid

 

Beroepsgronden

Artikel 263 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 230 EG)

Exceptie van onwettigheid

Artikel 277 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 241 EG)

Het beroep wegens nalaten

 

Beroepsgronden en beroepsgerechtigden

Artikel 265 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 232 EG)

Verplichting instelling uitvoeren  arrest

Artikel 266 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 233 EG)

De prejudiciële procedure

 

Prejudiciele procedure

Artikel 267 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 234 EG)

Mogelijkheid voor Gerecht

Artikel 256, lid 3 EU-Werkingverdrag

Beginsel van gemeenschapstrouw

Artikel 4, lid 3 EU (oud artikel 10 EG)

Aansprakelijkheid van de Unie

 

Bevoegdheid Hof

Artikel 268 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 235 EG)

Contractuele aansprakelijkheid

Artikel 340 EU-Werkingsverdrag, eerste alinea (oud artikel 288, lid 1 EG)

Niet-contractuele aansprakelijkheid

Artikel 340 EU-werkingsverdrag, tweede alinea (oud artikel 288, lid 2 EG)

Ernstige schending waarden van de Unie door een lidstaat

Bevoegdheid Hof na verzoek betreffende lidstaat

Artikel 269 EU-Werkingsverdrag

Sancties in verordeningen

Rechtsmacht Hof       

Artikel 261 EU-Werkingsverdrag

Procedure in kort geding

Mogelijkheid voorlopige maatregelen

Artikel 277 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 241 EG)

Gebrek schorsende werking beroep

Artikel 278 EU-Werkingsverdrag (oud artikel 242 EG)