Procedures bij het EU-Hof

In het EU-Werkingsverdrag zijn diverse procedures opgenomen om als nationale overheid, Europese instelling, bedrijf of particulier Europeesrechtelijke verplichtingen te doen naleven of rechten die voortvloeien uit primaire of secundaire Europese regelgeving te doen eerbiedigen. Welke rechtswegen openstaan voor particulieren, instellingen en lidstaten om schendingen van EU-recht aan te vechten zal hieronder worden beschreven. We noemen dit het stelsel van rechtsbescherming. Ook is het mogelijk om door middel van een prejudiciële procedure uitleg over de interpretatie van het Europese recht te vragen aan het EU-Hof in Luxemburg. Of in bepaalde gevallen schadevergoeding te claimen voor onrechtmatige handelingen van de Europese instellingen. In het menu aan de linkerkant wordt ingegaan op de verschillende procedures.

Het gaat om de volgende procedures:

  • De Verdragsschendingsprocedure (artikelen 258 - 260 EU-Werkingsverdrag)
  • Het beroep tot nietigverklaring (artikel 263 EU-Werkingsverdrag)
  • Het beroep wegens nalaten (artikel 265 EU-Werkingsverdrag)
  • De prejudiciële procedure (artikel 267 EU-Werkingsverdrag)
  • De exceptie van onwettigheid (artikel 277 EU-Werkingsverdrag)
  • De procedure in kort geding (artikelen 278 en 279 EU-Werkingsverdrag)
  • Aansprakelijkheid van de EU / actie wegens schadevergoeding (artikelen 268 en 340 EU-Werkingsverdrag)
  • een overzicht van de relevante verdragsbepalingen op het gebied van rechtsbescherming
  • een overzicht van de relevante jurisprudentie op het gebied van rechtsbescherming (met links naar de volledige teksten van de arresten)