1999

1999

Dit ICER-advies gaat in op de gevolgen voor het Nederlandse beleid en de wetgeving met betrekking tot de voorkeursbehandeling van vrouwen. Het advies kan richtinggevend zijn voor het te voeren beleid met betrekking tot een voorkeursbehandeling op basis van andere gronden dan geslacht.

In de arresten van het EG-Hof van Justitie van 28 maart 2000, Badeck (C-158/97) en 6 juli 2000, Abrahamsson (C-407/98) zijn verschillende vormen van voorkeursbehandeling voor vrouwen bij de aanstelling en promotie van personeel aan de orde. De ICER-werkgroep heeft bestudeerd welke betekenis deze arresten hebben voor het Nederlandse voorkeursbeleid voor vrouwen bij de aanstelling en promotie van personeel.

Gerelateerde documenten