1999 - Advies EU-Handvest Grondrechten

1999 - Advies EU-Handvest Grondrechten

De ICER concludeert dat de vraag welke vorm het handvest zou moeten hebben ten nauwste samenhangt met het doel dat ermee wordt beoogd. Gekozen kan worden voor een instrument met een niet-bindend karakter en een bindend instrument. Gelet op de gevoerde discussie over grondrechten binnen de EU, is het niet zinvol te streven naar een niet-bindende tekst. Dan zou er geen enkele meerwaarde zijn.

Gerelateerde documenten