BZK brengt factsheet uit over uitspraak inzake gronduitgifte en bieden van gelijke kansen

Contentverzamelaar

BZK brengt factsheet uit over uitspraak inzake gronduitgifte en bieden van gelijke kansen

Het factsheet beantwoordt een vijftiental vragen die veel gesteld worden nadat de Hoge Raad eind november 2021 uitspraak deed in een zaak over de uitgifte van onroerende zaken en de naleving van het gelijkheidsbeginsel daarbij. De vragen en antwoorden raken onder meer de uitleg van aanbestedingsrechtelijke beginselen, maar ook staatssteun en schaarse rechten-problematiek.

Sinds de Hoge Raad op 26 november 2021 uitspraak deed in de zogenaamde Didam-zaak (ECLI:NL:2021:1778) is er discussie ontstaan over de wijze waarop overheden een perceel grond of andere onroerende zaken te koop mogen aanbieden aan andere partijen, en of daarbij mogelijkheden bestaan die grond of onroerende zaken exclusief aan een partij te koop aan te bieden. Bij dergelijke transacties kunnen onder meer de aanbestedingsregels (bijvoorbeeld het organiseren van een openbare selectie- en biedprocedure), staatssteunregelgeving (bijvoorbeeld kan gronduitgifte aan een specifieke partij staatssteun opleveren) of regelgeving inzake schaarse rechten (denk bijvoorbeeld aan de Dienstenrichtlijn (schaarse vergunningen) of de naleving van bestuurs- en/of Europeesrechtelijke beginselen zoals het gelijkheidsbeginsel) een rol spelen.

De factsheet (hier in te zien) die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgesteld, beantwoordt de meest prominente vragen die overheden in het verlengde van de uitspraak stellen over de wijze waarop onroerende zaken kunnen worden uitgegeven. Naast een korte uitleg over de exactere inhoud en interpretatie van de uitspraak van de Hoge Raad, bevat het factsheet bijvoorbeeld ook antwoorden op vragen als: gaat het ook om andere vormen van gronduitgifte en/of (reeds verrichte) verkoop van onroerende zaken, wanneer en hoe kan of moet een overheidspartij een selectieprocedure met inachtname van de geldende regels organiseren en wat kunnen overheden doen om toekomstig ook conform de uitspraak te handelen en eventuele schadeplichtigheid te voorkomen?

Meer informatie:
Rijksoverheid: Woningmarktbeleid- Gronduitgifte
PIANOo: samenvatting uitspraak Hoge Raad
ECER-dossier: Aanbesteden
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Dienstenrichtlijn
ECER-EU-essentieel: Gelijkheidsbeginsel