C-119/14 Niessen ea

Contentverzamelaar

C-119/14 Niessen ea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   25 april 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   11 mei 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   11 juni 2014
Trefwoorden: compensatie luchtvaartpassagiers

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr 295/91

Verzoekers (de Nederlanders Henricus Cornelis Maria Niessen, zijn echtgenote Angelique Francisca Niessen-Steeghs, en de kinderen Melissa Alexandra Johanna Niessen, en Kenneth Gerardus Henricus Niessen) vliegen met Condor Flugdienst (verweerster) van Palma de Mallorca naar Düsseldorf en arriveren met een vertraging van bijna 14 uur. De reden is een defecte passagiersbrug, waarbij tijdens  de reparatiewerkzaamheden door het daarvoor bevoegde bedrijf schade aan het vliegtuig is toegebracht. Verweerster stelt dat zij geen enkele invloed heeft op de wijze waarop het bedrijf de schade herstelt en beroept zich op artikel 5, lid 3 van de Vo. dat geen schuld- of toerekeningscriterium stelt maar alleen een criterium van daadwerkelijke beheersbaarheid.

De verwijzende DUI rechter vraagt zich af of hier sprake is van een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5 lid 3 van de Vo, en legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
1. Moeten schadelijke handelingen van op eigen verantwoordelijkheid handelende derden, die opdrachten hebben gekregen, die deel uitmaken van de exploitatie van een luchtvaartonderneming, worden beschouwd als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5, lid 3, van de verordening?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het voor de beoordeling van belang van wie (luchtvaartonderneming, luchthavenexploitant, enz.) de derde de opdracht heeft gekregen?

Specifiek beleidsterrein: IenM, mede EZ

Gerelateerde documenten