C-446/13 Fonderie 2A

Contentverzamelaar

C-446/13 Fonderie 2A

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   30 september 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   16 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   16 november 2013
Trefwoorden: btw

Onderwerp: Zesde richtlijn van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting.

Verzoekster is een in ITA gevestigde onderneming. Zij levert in 2001 metalen onderdelen geleverd aan de firma Atral, met zetel in FRA. De onderdelen zijn eerst nog door een andere onderneming, Saunier-Plumaz, gelakt. De btw voor deze lakwerkzaamheden zijn opgenomen in de prijs die aan verzoekster in rekening is gebracht. Verzoekster vraagt in 2008 teruggave van in FRA betaalde btw (€ 44.348,49) maar dat verzoek wordt zowel in eerste instantie als in beroep afgewezen. De reden voor afwijzing is dat Saunier-Plumaz de goederen voor rekening van verzoekster aan de Atral heeft geleverd vanaf de vestiging van Saunier-Plumaz in FRA waar de lakwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De goederen worden dus geacht in FRA te zijn geleverd.
Maar verzoekster stelt dat het hof van beroep de FRA regelgeving onjuist heeft toegepast.

Met name met het oog op btw-neutraliteit rijst bij de verwijzende FRA rechter (RvS) de vraag of de levering van een goed door een onderneming uit een andere LS zoals hierboven geschetst moet worden aangemerkt als een levering binnen het laatstbedoelde land, die meer bepaald is verricht vanaf de vestiging waar het goed is bewerkt, dan wel als een intracommunautaire levering tussen het land van de verkoper en het land van de afnemer. Hij stelt het HvJEU de volgende vraag:
“Moet op basis van de voorschriften van de Zesde btw-richtlijn ter bepaling van de plaats van een intracommunautaire levering worden aangenomen dat, wanneer een goed door een onderneming wordt geleverd aan een afnemer in een andere lidstaat van de Europese Unie, nadat het voor rekening van de verkoper is bewerkt in een vestiging van een andere onderneming in het land van de afnemer, deze levering plaatsvindt tussen het land van de verkoper en het land van de eindontvanger, dan wel binnen het land van die eindontvanger, meer bepaald vanaf de plaats waar de goederen zijn bewerkt?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten