C-452/13 Germanwings

Contentverzamelaar

C-452/13 Germanwings

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   7 oktober 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   23 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   23 november 2013
Trefwoorden: luchtvaart; compensatie vliegtuigpassagiers
Onderwerp:  - verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (Pb L 46, blz. 1)

Ronny Henning is OOS staatsburger. Hij boekt bij de DUI vliegtuigmaatschappij Germanwings (verzoekster) een vlucht vanaf Salzburg naar Keulen/Bonn. Het vliegtuig vertrekt drie uur en tien minuten later. Landing twee uur en 58 minuten te laat in Keulen/Bonn, aankomst op de ‘vliegtuigopstelplaats’(= inblocktijd) weer vijf minuten later.
Henning claimt wegens meer dan drie uur vertraging compensatie ad € 250,-. Verzoekster stelt echter dat er geen sprake is van annulering maar van vertraging die twee uur en 28 minuten duurde. Een reden daarvoor heeft verzoekster overigens niet gegeven. Henning heeft dan ook geen recht op compensatie.
Henning start een procedure en wordt door de rechter in eerste aanleg in het gelijk gesteld: opening van de eerste deur van het vliegtuig voor het verlaten ervan is het beslissende tijdstip van aankomst. Verzoekster stelt dat ‘touchdown’ de aankomsttijd bepaalt.

De verwijzende OOS rechter constateert dat in deze zaak beslissend is en door het HvJEU tot dusver niet verduidelijkt welk tijdstip bepalend is voor de bepaling van de aankomsttijd. Vo. 261/2004 geeft daaromtrent geen juridische definitie. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:
I. Welk tijdstip is voor het in de artikelen 2, 5 en 7 van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1; hierna: „verordening nr. 261/2004”) gebruikte begrip „aankomsttijd” relevant:
a) het tijdstip waarop de wielen van het vliegtuig de landingsbaan raken („touchdown”);
b) het tijdstip waarop het vliegtuig de vliegtuigopstelplaats heeft bereikt en de remmen zijn aangetrokken respectievelijk blokken tegen de wielen zijn gelegd („inblocktijd”);
c) het tijdstip waarop de vliegtuigdeur opent;
d) een door partijen in het kader van de wilsautonomie vastgesteld tijdstip?

Specifiek beleidsterrein: IenM

Gerelateerde documenten