C-529/19 Mobel Kraft

Contentverzamelaar

C-529/19 Mobel Kraft

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    29 november 2019
Schriftelijke opmerkingen:                    15 januari 2020

Trefwoorden : herroepingsrecht; demontage; goederen nog niet geproduceerd;

Onderwerp :

•          Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten;

 

Feiten:

Verzoekster vordert schadevergoeding van verweerster op grond dat zij de van verzoekster op een landbouwbeurs gekochte inbouwkeuken niet in ontvangst heeft genomen, maar de overeenkomst heeft herroepen. De onderdelen van de keuken die verzoekster op het moment van de herroeping nog niet had geproduceerd, zouden door een andere onderneming volgens een gatenpatroon digitaal op productielijnen worden geassembleerd en ter plaatse bij verweerster geïnstalleerd. De geprefabriceerde onderdelen hadden zonder schade kunnen worden gedemonteerd. Alleen de achterwand, het werkblad, de plinten en de verbindingsstukken zouden ter plaatse worden aangepast en zouden dus niet elders kunnen worden hergebruikt.

 

Overweging:

In zijn rechtspraak vóór de inwerkingtreding van de consumentenrichtlijn ging het Bundesgerichtshof (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) ervan uit dat een beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht indien de goederen met betrekkelijk weinig moeite en zonder schade aan de inhoud en zonder aantasting van de functionaliteit konden worden teruggebracht in de staat waarin zij zich bevonden vóór de individualisering. Volgens de rechtspraak van het Oberlandesgericht Stuttgart (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Baden-Württenberg, Stuttgart) kan geen beroep op het herroepingsrecht worden gedaan indien de ondernemer nog niet is begonnen met de productie van de goederen of de aanpassing ervan aan persoonlijke behoeften. Daarom verzoekt de verwijzende rechter het Hof om opheldering met betrekking tot het herroepingsrecht in de context van de voorliggende situatie.

 

Prejudiciële vraag:

Is het herroepingsrecht ook op grond van artikel 16, onder c), van de consumentenrichtlijn (richtlijn 2011/83/EU) uitgesloten wanneer de goederen volgens de specificaties van de klant worden vervaardigd, maar de verkoper nog niet met de productie is begonnen [Or. 2] en de verkoper zelf de goederen bij de klant zou hebben aangepast in plaats van dit door derden te laten doen? Is het antwoord afhankelijk van de vraag of het mogelijk was om de goederen terug te brengen in de staat waarin zij zich vóór de individualisering bevonden, mits geringe demontagekosten ter hoogte van ongeveer 5 % van de waarde van de goederen?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZK

Gerelateerde documenten