C-593/17

Contentverzamelaar

C-593/17

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie.

Termijnen: Motivering departement:    05 december 2017
Schriftelijke opmerkingen:                    21 januari 2018

Trefwoorden: gecombineerde nomenclatuur; douanerechten; noedels

Onderwerp:

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 767/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (hierna: uitvoeringsverordening);
-           Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 1101/2014 van de Commissie van 16 oktober 2014 (gecombineerde nomenclatuur, hierna: GN);
-           Toelichtingen van de Europese Commissie op de GN van 4 maart 2015 (hierna: GN-Toelichtingen van 2015).

Feiten:

Verzoekster importeert instantnoedelgerechten in plastic verpakkingen die een blok gebakken instant noedels en een of meer plastic zakjes met ingrediënten bevatten. Volgens het op de verpakking vermelde ‘bereidingsvoorbeeld’ wordt bij de inhoud van de verpakking ongeveer 320 ml water gevoegd. De noedels kunnen echter ook zonder verdere bereiding worden genuttigd. In juni 2015 heeft verzoekster in verschillende douaneaangiftes instantnoedelgerechten aangegeven voor het vrije verkeer. Verweerder heeft de douanerechten voor de aangegeven producten vastgesteld op basis van GN-postonderverdeling 1902 3010. Verzoekster stelt dat de producten in onderverdeling 1902 3090 moeten worden ingedeeld en heeft, na zonder succes bezwaar te hebben gemaakt, bij de verwijzende rechter beroep ingesteld tegen de indeling door verweerder. Bij toepassing van de uitvoeringsverordening zouden de instantnoedelgerechten moeten worden ingedeeld in GN-postonderverdeling 1902 3010, daar dergelijke producten volgens de verordening onder deze onderverdeling vallen. De verwijzende rechter betwijfelt echter of de uitvoeringsverordening geldig is.

Overweging:

De verwijzende rechter betwijfelt of de draagwijdte van het begrip ‘gedroogd’ in de zin van GN-postonderverdeling 1902 3010 wordt gewijzigd door de indeling van gebakken instant noedels in de uitvoeringsverordening. Zoals in het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-471/17 werd uiteengezet, is het twijfelachtig of gebakken noedels gedroogde deegwaren in de zin van GN-postonderverdeling 1902 3010 zijn. Indien het Hof de prejudiciële vraag in zaak C-471/17 ontkennend beantwoordt, staat het vast dat gebakken deegwaren niet ‘gedroogd’ in de zin van GN-postonderverdeling 1902 3010 zijn. Aangezien de uitvoeringsverordening gebakken deegwaren behandelt als gedroogde deegwaren, zou zij in dat geval de draagwijdte van deze onderverdeling wijzigen. Indien het Hof de prejudiciële vraag in die  zaak daarentegen bevestigend beantwoordt, wordt meteen duidelijk dat er geen
twijfel bestaat over de geldigheid van de uitvoeringsverordening. Het is irrelevant dat de toelichting naast bakken ook roosteren als een voorbeeld van een industrieel droogproces noemt. Roosteren – een methode voor het garen zoals bakken – doet namelijk dezelfde twijfels rijzen als bakken.

Prejudiciële vragen:

1) Is uitvoeringsverordening (EU) nr. 767/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur geldig?

2) Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, moet dan bij de uitlegging van GN-postonderverdeling 1902 3010 rekening worden gehouden met de op 4 maart 2015 gepubliceerde (PB 2015, C 76, blz. 1) toelichting van de Europese Commissie op onderverdeling 1902 3010 van de gecombineerde nomenclatuur, voor zover daarin bakken als een voorbeeld van een industrieel droogproces wordt genoemd?

Deze vragen rijzen alleen indien de prejudiciële vraag in zaak C-471/17 ontkennend wordt beantwoord.

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Gervais-Danone 77/71; Anagram International C-14/05; Grofa C-435/15 en C-666/15; Goldstar C-401/93; Krings C-130/02; Kreyenhop et Kluge C-471/17; LEK C-700/15; Grimaldi C-322/88; JVC France C-312/07; Vario Tek C-178/14.

Specifiek beleidsterrein: FIN-fiscaal

Gerelateerde documenten