C-632/15 Popescu

Contentverzamelaar

C-632/15 Popescu

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   02 februari 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       19 februari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   19 maart 2016
Trefwoorden: rijbewijzen

Onderwerp
Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Verzoeker voert een strijd met vijf ROEaut op het gebied van verkeer. Hij vraagt om het recht te erkennen om, zonder verdere formaliteiten of procedure, ook na 19-01-2013 een bromfiets op de openbare weg te mogen besturen en verweerders te verplichten hem een document te geven waarin dat wordt bevestigd. Hij is in het bezit van een registratiebewijs voor de categorie Motorfiets L6e, een bewijs dat hij met succes een cursus verkeerswetgeving heeft gevolgd. Hij stelt dat bromfietsen in de ROE wet als motorvoertuigen zijn gekwalificeerd, dat voor het besturen van bromfietsen een rijbewijs is vereist en dat dat in strijd is met RL 2006/126. Vóór 19-01-2013 verleende bevoegdheden worden door de RL niet ingetrokken of gewijzigd. Het Hof van Beroep verklaart (op voorstel van verweerders) het beroep niet-ontvankelijk. Verzoeker stelt cassatieberoep in.
(Overigens blijkt het hier niet te gaan om een ‘bromfiets’ maar om een ‘lichte vierwieler’, zoals ook omschreven in RL 2006/126).

De verwijzende ROE rechter (Hof van Cassatie) overweegt dat gezien het betoog van verzoeker dat de herziene ROE regeling in strijd is met RL 2006/126, in het bijzonder met overweging 5 en artikel 13, lid 2, hij zich genoodzaakt ziet een vraag aan het HvJEU voor te leggen om de zaak te beslissen:
“Biedt richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad [van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs] de Roemeense Staat de mogelijkheid om bestuurders van bromfietsen die over een officieel document beschikken dat hun het recht gaf om vóór 19 januari 2013 op de openbare weg te rijden, te verplichten een rijbewijs te halen door testen of examens af te leggen die soortgelijk zijn aan de testen en examens voor de andere motorvoertuigen, om ook na 19 januari 2013 een bromfiets te mogen besturen?”
Specifiek beleidsterrein: IenM

Gerelateerde documenten