C-76/14 Manea

Contentverzamelaar

C-76/14 Manea

Prejudiciƫle hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   29 april 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   15 mei 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   15 juni 2014
Trefwoorden: milieuheffing; motorrijtuigen; vrij goederenverkeer

Onderwerp VWEU artikel 110 (geen hogere belasting op producten andere EULS)

Verzoeker Mihai Manea koopt in januari 2013 een auto in SPA die daar sinds 2005 geregistreerd staat. In ROE wordt het betalen van een milieuheffing als voorwaarde gesteld voor registratie van het voertuig. Verzoeker stapt naar de rechter om verweerster (het regionale bureau inzake rijbewijzen en voertuigenregistratie) te dwingen het motorvoertuig zonder (extra) milieuheffing te registreren. Hij stelt dat de milieuheffing in strijd is met artikel 110 VWEU.Verweerster bestrijdt dat.

De verwijzende ROE rechter constateert dat er geen overeenstemming is over de vraag of de betreffende wet in overeenstemming is met gemeenschapsrecht. Twee hoven van beroep hebben tegengesteld geoordeeld. Hij stelt vast dat er een duidelijk conflict is tussen de nationale bepaling en het EU-recht door een milieuheffing als voorwaarde te stellen voor registratie van motorvoertuigen die reeds eerder in een andere EULS geregistreerd waren. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
1. Moet artikel 110 VWEU, gelet op Legea nr. 9/2012 en het voorwerp van de heffing waarin die wet voorziet, aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een EU-lidstaat een milieuheffing op de registratie in die staat van buitenlandse motorvoertuigen invoert, wanneer die heffing ook op de overdracht van het eigendomsrecht op binnenlandse motorvoertuigen van toepassing is, tenzij een dergelijke heffing of een gelijksoortige heffing (omissis) reeds is betaald?
2. Moet artikel 110 VWEU, gelet op Legea nr. 9/2012 en het voorwerp van de heffing waarin die wet voorziet, aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een EU-lidstaat een milieuheffing op de registratie in die staat van buitenlandse motorvoertuigen invoert die voor binnenlandse motorvoertuigen slechts bij de overdracht van het eigendomsrecht op een dergelijk motorvoertuig wordt betaald, met als gevolg dat een buitenlands motorvoertuig pas na betaling van de heffing mag worden gebruikt, terwijl een binnenlands motorvoertuig zonder betaling van de heffing voor onbeperkte tijd mag worden gebruikt tot een eventuele overdracht van het eigendomsrecht op dat motorvoertuig?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-402/09 Tatu; C-263/10 Nisipeanu
Specifiek beleidsterrein: IenM, mede EZ

Gerelateerde documenten