Eerste FSR-onderzoek van Europese Commissie afgesloten

Contentverzamelaar

Eerste FSR-onderzoek van Europese Commissie afgesloten

Het eerste door de Europese Commissie opgestarte onderzoek onder de verordening buitenlandse subsidies (FSR) is ingetrokken nu de betrokken fabrikant in de onderzochte aanbestedingsprocedure zich heeft teruggetrokken.

De Europese Commissaris voor de Interne Markt, de heer Breton, heeft op 26 maart 2024 bekendgemaakt kennis te hebben genomen van de terugtrekking van de Chinese fabrikant van rollend materieel in staatseigendom, CRRC (Qingdao Sifang Locomotive Corporation Limited), in een door het Bulgaarse ministerie van Vervoer en Communicatie georganiseerde openbare aanbesteding. De terugtrekking volgt op de eerdere aankondiging van 16 februari 2024 van de Europese Commissie (zie ook dit ECER-bericht) dat de Commissie een diepgaand onderzoek in het kader van de verordening buitenlandse subsidies (FSR) wilde starten naar deze aanbesteding. Als gevolg van de terugtrekking zal de Commissie nu haar onderzoek afsluiten.

De openbare aanbesteding heeft betrekking op de aankoop van 20 elektrische „push-pull” -treinen en het onderhoud ervan over een periode van 15 jaar. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt ongeveer 1.2 miljard BGN (610 miljoen euro). De Commissie wilde onderzoeken in hoeverre bij de betreffende aanbesteding een mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies plaatsvond.

Meer informatie:
Verklaring Europese Commissaris Breton
ECER-dossier  : Handelspolitiek – Non-tarifaire belemmeringen
ECER-dossier: Aanbestedingen