Europese Commissie brengt interactieve gids uit over financiering van cultuursector

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt interactieve gids uit over financiering van cultuursector

De onlinetool, genaamd CulturEU, biedt professionals uit de culturele sector de mogelijkheid om EU-steunregelingen te zoeken die het best bij hun behoeften aansluit. Daarmee worden de betrokken EU-fondsen nog toegankelijker en kan ook tegemoet worden gekomen aan de ingrijpende beperkingen waar de culturele en creatieve sector als gevolg van de COVID-pandemie mee te maken heeft.

De nieuwe interactieve gids CulturEU bevat alle mogelijkheden tot financiering op EU-niveau voor de culturele en creatieve sector en is een one-stop-shop voor EU-financiering. In de gids worden 75 financierings-mogelijkheden bijeengebracht uit hoofde van 21 verschillende EU-programma's, variërend van Creatief Europa (zie website Europese Commissie (EN) en Horizon Europa (zie website Commissie (EN) tot de structuurfondsen en InvestEU. Met behulp van de interactieve onlinetool kan elke Europese culturele organisatie in een paar klikken te weten komen welke EU-financiering het best bij haar behoeften aansluit.

De gids beoogt alle partners uit de culturele en creatieve sector hun weg in het EU-financieringslandschap te laten vinden, te helpen om te achterhalen over welke financieringsmogelijkheden ze kunnen beschikken en uiteindelijk gemakkelijker toegang tot EU-financiering geven. Relevante financieringsmogelijkheden kunnen automatisch worden gefilterd op het niveau van behoeften, sector en type organisatie. Ook bevat de tool inspirerende voorbeelden en beste praktijken. CulturEU zal regelmatig met de meest recente informatie over nieuwe oproepen worden geüpdatet en begin 2022 in alle officiële EU-talen beschikbaar zijn.

Achtergrond
Ook de culturele en creatieve sector is hard getroffen door beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Sinds het uitbreken van de pandemie heeft de Europese Commissie al diverse maatregelen genomen om die gevolgen voor de culturele en creatieve sector op te vangen door de maatregelen van de lidstaten aan te vullen en te ondersteunen (zie daarover ook deze website (EN) van de Europese Commissie). Het gaat daarbij om financiële steun, investeringen en samenwerking op EU-niveau met inachtneming van de nationale bevoegdheden. De Commissie geeft aan de uitwisseling op EU-niveau te blijven coördineren en faciliteren en aandacht te blijven schenken aan uitdagingen en kansen voor de culturele en creatieve sector.

Meer specifiek zijn op EU-niveau tot dusver onder meer de volgende maatregelen genomen ten behoeve van de culturele en creatieve sector:

  • De financiële steun van de EU voor de culturele en creatieve sector is verhoogd: bijna 2,5 miljard euro van Creatief Europa (zie ook dit ECER bericht) en bijna 2 miljard euro van Horizon Europa (zie ook dit persbericht van de Europese Commissie) zijn bestemd voor culturele, creatieve en inclusieve projecten van 2021 tot 2027;
  • Er zijn financiële middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht (zie deze website (EN) van de Europese Commissie) beschikbaar gesteld;
  • In het kader van de tijdelijke regeling staatssteun (zie ook dit ECER-bericht) is inmiddels nationale steun goedgekeurd voor een totaalbedrag van ruim 420 miljoen euro;
  • Er zijn specifieke EU-richtsnoeren gepubliceerd voor de veilige heropening en het herstel van de culturele en creatieve sector (zie ook dit ECER-bericht);
  • Er is een speciaal platform, genaamd Creatives Unite , opgericht voor kunstenaars, artiesten en andere professionals uit de culturele en creatieve sector om informatie en initiatieven te delen en ideeën uit te wisselen. Het platform heeft nu al tienduizenden gebruikers.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Cultuur