Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse steunmaatregel ten behoeve van Brexit-steun

Contentverzamelaar

Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse steunmaatregel ten behoeve van Brexit-steun

Met de goedgekeurde Nederlandse steunregeling van 185 miljoen euro kunnen bedrijven staatssteunproof worden gecompenseerd voor kosten van aanpassing aan de nieuwe douaneprocedures na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De steunregeling is met name bedoeld om bedrijven te helpen de kosten te dragen van de aanpassing van informatie- en communicatietechnologie├źn (ICT) aan de nieuwe douanevoorschriften, en voor kosten van opleiding en externe advisering over douanevoorschriften.

De door de Europese Commissie aan de hand van de Europese staatssteunregels goedgekeurde Nederlandse regeling is binnenkort terug te vinden onder zaaknummer SA.102014 in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie.

De Nederlandse steunregeling zal openstaan voor ondernemingen die- ongeacht hun omvang- actief zijn in alle economische sectoren en die sinds de Brexit voor het eerst douaneaangiften moeten doen voor landen buiten de EU, of het volume en de complexiteit van hun grensoverschrijdende douanevereisten hebben zien toenemen.

De steun wordt verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies. Het maximale steunbedrag per begunstigde varieert van 10 000 tot 40 000 euro, met name afhankelijk van het soort kosten. Voor ICT-aanpassingen door terminal-, haven- en energiehandelsplatformbedrijven kan het steunbedrag oplopen tot 500 000 euro. De regeling loopt tot 31 december 2023.

De regeling zal worden gefinancierd uit de zogenoemde Brexit-aanpassingsreserve (zie ook dit ECER-bericht), die is ingesteld om de economische en sociale gevolgen van de Brexit te verzachten, behoudens goedkeuring op grond van de specifieke bepalingen inzake financiering uit dat instrument.

De Commissie heeft de Nederlandse steunmaatregel getoetst aan artikel 107, lid 3, onder c), van het EU-Werkingsverdrag, op grond waarvan de lidstaten onder bepaalde voorwaarden de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid kunnen ondersteunen. De Commissie concludeerde dat de Nederlandse regeling de ontwikkeling van een economische activiteit vergemakkelijkt en de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Brexit