Frankrijk voorzitter van de Raad van de EU

Contentverzamelaar

Frankrijk voorzitter van de Raad van de EU

Tot 30 juni a.s. bekleedt Frankrijk voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat de raadsformaties, het Coreper en de raadswerkgroepen worden voorgezeten door Frankrijk. Frankrijk vormt samen met Tsjechië en Zweden een trio-voorzitterschap.

De prioriteiten van het Franse voorzitterschap zijn opgebouwd rond 3 thema’s: het Franse voorzitterschap, het Europa dat wij voor 2030 willen en het voldoen aan de verwachtingen van de burgers. Het thema over het Franse voorzitterschap heeft onder meer betrekking op:

  • digitale technologie: de focus zal liggen op de onderhandelingen met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen voor digitale diensten en markten (DSA en DMA) (zie het ECER-bericht over deze voorstellen);
  • ecologische transitie: Frankrijk hecht veel belang aan de vaststelling van koolstofprijzen aan de EU-grenzen voor ingevoerde producten (Carbon Border Adjustment Mechanism);
  • sociale zaken: de nadruk zal liggen op de invoering van de Europese wetgeving inzake minimumlonen (zie het ECER-bericht over het EU-voorstel voor minimumlonen).  

Het thema ‘het Europa dat wij voor 2030 willen’ ziet onder meer op de volgende onderwerpen:

  • een uitbreiding van het Erasmus-programma;
  • de totstandkoming van een echt gemeenschappelijk onderzoekagentschap op het gebied van gezondheidszorg;
  • beschermingsinstrumenten voor de Europese democratieën en de waarden van de EU;

Het thema ‘voldoen aan de verwachtingen van EU-burgers’ richt zich op de Conferentie over de toekomst van Europa, die op 9 mei 2021 in Straatsburg van start is gegaan. De werkzaamheden van de Conferentie zullen in het voorjaar van 2022 onder het Franse voorzitterschap worden afgerond. De burgers zullen op de hoogte worden gebracht van de maatregelen die naar aanleiding daarvan zullen worden genomen.

Frankrijk vormt een triovoorzitterschap met Tsjechië en Zweden. Tsjechië zal in de tweede helft van 2022 het voorzitterschap op zich nemen, gevolgd door Zweden in de eerste helft van 2023. Het gezamenlijke programma van dit triovoorzitterschap vindt u hier.

Meer informatie:

  • Website van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU (EN)
  • Programma van het Franse voorzitterschap (EN)
  • ECER-pagina – Voorzitterschap van de Raad
  • ECER-pagina – Links / Algemeen