Hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan goedgekeurd

Contentverzamelaar

Hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan goedgekeurd

De verordening tot oprichting van de hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan is op 24 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen. De faciliteit is een nieuw instrument om EU-gerelateerde hervormingen en economische groei in de regio te ondersteunen. Via de faciliteit kan de EU tussen 2024 en 2027 tot 2 miljard euro aan subsidies en 4 miljard aan leningen verstrekken aan Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1149 tot oprichting van de hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan. Het belangrijkste doel van de faciliteit is de partners van de Westelijke Balkan te helpen zich aan te passen aan het beleid en de waarden, wetten, regels, normen en praktijken van de EU. Dit met het oog op het toekomstige lidmaatschap van de EU, alsook hun geleidelijke integratie in de interne markt van de EU en sociaaleconomische convergentie met de EU. De faciliteit zal een reeks sociaaleconomische en fundamentele hervormingen ondersteunen, waaronder hervormingen die verband houden met de rechtsstaat en de grondrechten.

Voor meer informatie over de faciliteit verwijzen wij u graag door naar het Persbericht van de Raad.

Meer informatie: