Begroting: inleiding en inhoudsopgave

Begroting: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

De financiering van de EU onderscheidt zich van de gebruikelijke financiering van andere internationale organisaties. In tegenstelling tot andere internationale organisaties wordt de EU niet gefinancierd via nationale bijdragen, maar door een stelsel van 'eigen middelen' (zie het ECER-dossier over de eigen middelen van de EU). Deze eigen middelen worden door de EU gebruikt om haar activiteiten te financieren. De te financieren activiteiten worden elk jaar vastgesteld in een jaarbegroting (zie het ECER-dossier over de jaarbegroting). Bij de vaststelling van de jaarbegroting moet rekening worden gehouden met het Meerjarig Financieel Kader (MFK), een kader waarin voor een periode van zeven jaar de jaarlijkse maximumbedragen aan kredieten per uitgavencategorie zijn vastgesteld (zie het ECER-dossier over de meerjarenbegroting). 

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven