De jaarbegroting

De jaarbegroting

In dit subdossier wordt aandacht besteed aan de vaststelling en de uitvoering van de jaarbegroting van de EU. Ten eerste wordt aandacht besteed aan de begrotingsbeginselen die in acht moeten worden genomen bij de vaststelling en de uitvoering van de begroting. Daarna wordt ingegaan op de procedure voor het opstellen en het vaststellen van de begroting. Vervolgens wordt weergegeven hoe de jaarbegroting ten uitvoer wordt gelegd. Tenslotte wordt inzicht gegeven in hoe rekening en verantwoording wordt afgelegd voor de uitvoering van de begroting.