Nieuwe hofzaken (inclusief verwijzingsuitspraak)

Contentverzamelaar

Nieuwe hofzaken (inclusief verwijzingsuitspraak)

De databank hierboven bevat korte samenvattingen (fiches) van de bij het EU-Hof van Justitie aanhangige prejudiciële zaken, inclusief de verwijzingsuitspraak, en tegen Nederland ingestelde directe beroepen. Door middel van de zoekmachine kunt u het jaar selecteren. In het tekstvak boven het jaartal kunt u de samenvattingen op trefwoord doorzoeken.

Meer informatie en handleidingen voor de departementen ten behoeve van het interveniëren door Nederland in onderstaande zaken vindt u hier.