Nederlandse interventies

Deelname Nederland aan EU-Hofzaken

Procesvoering namens Nederland

De rechtspraak van het Hof en het Gerecht is essentieel voor Nederland. Hun uitspraken dragen bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kunnen van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Europese jurisprudentie dwingt soms tot aanpassing van de nationale regelgeving of uitvoeringspraktijk. Door actief zijn visie naar voren te brengen in Luxemburg, kiest Nederland ervoor om invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkelingen.

De procesvoering namens de Nederlandse regering voor de Europese hoven wordt uitgevoerd door gemachtigden van de minister van Buitenlandse Zaken. De gemachtigden behoren tot het Hofcluster van de Afdeling Europees recht (DJZ/ER), één van de afdelingen van de Directie Juridische Zaken van het ministerie.

Het Hofcluster coördineert de voorbereiding en formulering van het standpunt van de Nederlandse regering voor het Hof van Justitie van de EU, het Gerecht van de EU en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof ). Het betreft prejudiciële zaken en rechtstreekse zaken over alle mogelijke onderwerpen van EU-recht.

De beslissing om namens de Nederlandse regering een inbreng te leveren in een procedure wordt genomen in de ICER-Hof (ICER-H). De ICER-H is een vaste werkgroep van de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) en is belast met de Hofprocedures. Alle departementen zijn vertegenwoordigd in de ICER-H.

Wel of niet Nederlandse deelname?

In overleg met de betrokken departementen neemt Nederland deel aan Hofzaken. Deelname wordt bepaald op grond van een aantal factoren. De handleiding voor het beoordelen van deelname door Nederland in zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat over of deelname van Nederland in een bepaalde zaak opportuun is. Ook heeft de afdeling Europees Recht (DJZ/ER) aanwijzingen opgesteld die worden gebruikt bij het maken van schriftelijke opmerkingen, de eerste fase in een procedure voor het EU-Hof. 

Onder Gerelateerde Documenten vindt u beide documenten