Overeenstemming bereikt over de Oekraïne faciliteit

Contentverzamelaar

Overeenstemming bereikt over de Oekraïne faciliteit

In het kader van de zogenaamde "Oekraïne-faciliteit" zal de Europese Commissie Oekraïne tot 50 miljard euro aan giften en leningen tegen zeer gunstige voorwaarden ter beschikking stellen. Met deze financiering zal Oekraïne geholpen worden de administratie draaiende te houden, salarissen en pensioenen te betalen en basisoverheidsdiensten te blijven verlenen.

Tijdens de Europese Raad van 1 februari 2024 hebben de EU-regeringsleiders overeenstemming bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor de Oekraïne-faciliteit. Hiermee kan Oekraïne tussen nu en 2027 regelmatige en voorspelbare financiële steun worden gegeven.

De Oekraïne-faciliteit werd in juni 2023 voorgesteld als onderdeel van de bredere tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK), die nieuwe financiering omvatte voor de huidige en meest dringende prioriteiten van de EU. De staatshoofden en regeringsleiders bereikten ook een akkoord over de algemene herziening van de financiering. Het akkoord dat werd bereikt omvat middelen voor migratiebeheer, voor steun aan partners op de Westelijke Balkan en in de zuidelijke nabuurschap, en om de EU beter in staat te stellen te reageren op humanitaire crises en natuurrampen in de EU en de rest van de wereld. Er komt met name extra financiering voor het platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP), dat de ontwikkeling zal ondersteunen van nieuwe, cruciale technologieën die Europa nodig heeft om zijn concurrentievermogen te versterken.

Europese steun voor boeren
Terwijl in verschillende Europese landen boeren protesteren, besprak de Europese Raad ook de huidige uitdagingen in de landbouwsector.

Tijdens de afsluitende persconferentie benadrukte voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, de rol van de boeren in de Europese economie en samenleving, en hun bijdrage aan de voedselzekerheid. Ze benadrukte dat boeren kunnen rekenen op de steun van de EU. Zo werd gewezen op het voorstel van de Commissie met betrekking tot het zogenaamde braaklandgebruik (zie ook dit ECER-bericht).

Ook besteedt de Commissie veel aandacht aan de bezorgdheid van landbouwers over het waarborgen van een gelijk speelveld in handelsovereenkomsten en aan administratieve lasten , waarover de Commissie momenteel samen met het voorzitterschap van de Raad werkt aan een voorstel dat op de volgende Landbouwraad zal worden gepresenteerd.

Tot slot werd benadrukt dat het belangrijk is om voorbereidingen op de middellange en lange termijn te treffen. In dat kader is eind januari een strategische dialoog over de toekomst van de landbouw in de EU met alle relevante belanghebbenden gestart om een routekaart te ontwikkelen voor het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen, met name het klimaatneutraal maken van de EU tegen 2050 (zie ook de Q&A en dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie
Persverklaring von der Leyen
ECER-pagina: Oekraïne - Rusland- EU-ontwikkelingen