Vereenvoudiging van Publicatieblad van de EU leidt tot betere toegankelijkheid van wetteksten

Contentverzamelaar

Vereenvoudiging van Publicatieblad van de EU leidt tot betere toegankelijkheid van wetteksten

Per 1 oktober 2023 wordt het Publicatieblad van de Europese Unie zogenaamd ‘besluit per besluit’ gepubliceerd. Door deze snelle en flexibele publicatie van rechtshandelingen in 24 talen krijgen burgers en professionals gemakkelijker en efficiënter toegang tot juridische EU-documenten.

De gebruiksvriendelijkere versie van het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU) is voortaan publiek beschikbaar dankzij een update van het platform die de online toegang van het publiek tot juridische teksten van de EU eenvoudiger en efficiënter maakt.
Voortaan is het PBEU niet langer een compilatie van besluiten met een inhoudsopgave, maar wordt elk besluit afzonderlijk als authentiek Publicatieblad in PDF-formaat op EUR-Lex gepubliceerd. "Besluit per besluit" betekent dat zodra een besluit klaar is voor publicatie, het afzonderlijk zal worden gepubliceerd. Het idee om elk Publicatieblad te publiceren als een compilatie van verschillende besluiten betreft nog een erfenis uit de tijd van de gedrukte edities van het PBEU. Vandaag de dag is dat echter niet langer nodig.

De nieuwe aanpak is een belangrijke stap in de modernisering van de presentatie van EU-wetgevingsbesluiten en komt tegemoet aan de behoeften van zowel publieke als institutionele belanghebbenden. Ook levert het aanmerkelijke voordelen voor gebruikers op het gebied van flexibiliteit, snelheid van publicatie en zoekgemak.

Het PBEU is het kanaal waarlangs EU-wetgeving wordt gepubliceerd en rechtskracht krijgt. Het wordt beheerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. In de Tenders European Daily (TED) rubriek van het PBEU worden bovendien alle openbare aanbestedingen die de Europese drempelwaarden overschrijden, in overeenstemming met de EU-aanbestedingswetgeving, gepubliceerd.

Het PBEU verschijnt dagelijks in de officiële talen van de EU.

Effect voor EU-Hof en EU-Gerecht
Voor wat betreft de effecten van deze nieuwe publicatiewijze voor de EU-Hof en EU-Gerecht praktijk betekent de nieuwe werkwijze, dat de mededelingen die worden bedoeld in de Reglementen voor de procesvoering van het EU-Hof en EU-Gerecht, in de toekomst met dezelfde regelmaat als momenteel het geval is (in principe op maandag) per bundel bekendgemaakt worden. De mededelingen betreffende de zaken die bij het EU-Hof of -Gerecht aanhangig zijn gemaakt, of die door deze instanties zijn afgesloten, kunnen op de dag van publicatie op EUR-Lex worden geraadpleegd via een link die direct op de homepage staat. Ook kunnen ze worden gevonden met behulp van de zoekmachine die toegang geeft tot eerder gepubliceerde handelingen, voor een bepaalde datum en een bepaalde reeks gegevens. Via de functies van EUR-Lex is het ook mogelijk de resultaten te filteren en alleen de handelingen weer te geven die bij de rechtszaken horen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
EUR-Lex: laatste ontwikkelingen
Persbericht Curia nr. 152/23
ECER-EU-essentieel: Openbaarheid
ECER-dossier: Talen in het EU-recht
ECER-Links