Voorstel voor overeenkomst tussen EU en VK over mobiliteit van jongeren

Contentverzamelaar

Voorstel voor overeenkomst tussen EU en VK over mobiliteit van jongeren

De overeenkomst zou het voor jonge burgers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk makkelijker moeten gaan maken om aan weerszijden van het Kanaal in het VK en de EU te studeren, te wonen en te werken.

De Europese Commissie heeft de Raad op 18 april 2024 via een Aanbeveling (COM(2024) 169) voorgesteld onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk te openen over een overeenkomst ter bevordering van de mobiliteit van jongeren. Een dergelijke overeenkomst zou het voor jonge burgers uit de EU en het VK makkelijker maken om in het VK en de EU te studeren, te wonen en te werken. De Commissie bracht ook een Q&A uit over de aanbeveling en biedt meer informatie op deze websitepagina.

Sinds de Brexit is de mobiliteit tussen de EU en het VK sterk teruggelopen. Sinds het VK geen EU-lid meer is, gelden bij de mobiliteit tussen de EU en het VK de respectieve interne regels (inzake immigratie) van de EU (en haar lidstaten) en het VK. De teruggelopen mobiliteit heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor jongeren om kennis te maken met het leven aan weerszijden van het Kanaal en om mee te doen aan jongerenuitwisselingen op het gebied van cultuur, onderwijs, onderzoek en opleiding.

Bedoeling van de overeenkomst is om de belangrijkste belemmeringen die nu bestaan, op een innovatieve manier aan te pakken en om jongeren het recht te geven om gemakkelijker en langer aan in de EU of het VK te verblijven. Zij zouden daarbij niet gebonden zijn aan een concreet doel (studie, opleiding, werk) of quota. Burgers van de EU en het VK tussen de 18 tot 30 jaar zouden volgens de beoogde overeenkomst maximaal 4 jaar in het land van bestemming kunnen verblijven. Ook de mogelijke associatie van het VK met het programma Erasmus+ is onderdeel van de discussie.

Het voorstel van de Europese Commissie zal nu door de Raad worden besproken. Indien de Raad ermee instemt, zou de Commissie de bevoegdheid krijgen om onderhandelingen met het VK over de mobiliteit van jongeren te starten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Brexit
ECER-dossier: Burgerschap van de Unie
ECER-dossier: Vestiging (vrij verkeer)