Zweden voorzitter van de Raad van de EU

Contentverzamelaar

Zweden voorzitter van de Raad van de EU

Tot 30 juni a.s. bekleedt Zweden voor de derde keer het voorzitterschap van de Raad van de EU. Dat betekent dat de raadsformaties, het Coreper en de raadswerkgroepen worden voorgezeten door Zweden. Zweden vormt samen met Tsjechië en Frankrijk een trio-voorzitterschap.

De prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap zijn opgebouwd rond 4 thema’s: veiligheid, concurrentievermogen, groene en energietransitie, en democratische waarden en de rechtsstaat. Het thema over veiligheid heeft onder meer betrekking op:

  • voortzetting van de economische en militaire steun aan Oekraïne, alsmede steun voor de weg van Oekraïne naar de EU;
  • de uitvoering van het strategisch kompas (zie het ECER-bericht over het strategisch kompas).

Het Zweedse voorzitterschap zal trachten een gecoördineerde aanpak van het Europese concurrentievermogen bovenaan de politieke agenda te verankeren. Verder zal het Zweedse voorzitterschap zich blijven inspannen om hoge en volatiele energieprijzen aan te pakken en tegelijkertijd de hervorming van de energiemarkt op de lange termijn aan te pakken. Verder onderstreept het Zweedse voorzitterschap het belang van de eerbiediging van het beginsel van de rechtsstaat en de grondrechten.

Zweden vormt een triovoorzitterschap met Frankrijk en Tsjechië. Frankrijk was in de eerste helft van 2022 voorzitter van de Raad van de EU, en Tsjechië vervulde die rol in de tweede helft van 2022. Het gezamenlijke programma van dit triovoorzitterschap vindt u op deze pagina.  

Meer informatie: