Asiel en immigratie: inleiding en inhoudsopgave

Afbeeldingsbanner - Asiel en immigratie

© Edwin Walvisch / Rijksoverheid

Asiel en immigratie: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

Migratie is van alle tijden. Onderdanen van derde landen proberen om verschillende redenen en via verschillende kanalen de Europese Unie te bereiken. Deze mensen zoeken naar mogelijkheden om onderdrukking, oorlog en armoede te ontvluchten, om zich met hun familie te herenigen of om gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van ondernemerschap, kennis en onderwijs. Migratie heeft vaak een grote impact op de samenlevingen van de EU-lidstaten. Met name wanneer EU-lidstaten binnen korte tijd met grote hoeveelheden migranten worden geconfronteerd.

Om migrantenstromen efficiënt te kunnen beheren is de EU bevoegd om maatregelen vast te stellen ten aanzien van asiel en immigratie. Het Europees asielbeleid heeft betrekking op personen die om internationale bescherming verzoeken. Het gaat om onderdanen van derde landen die in hun eigen land vrezen voor vervolging of om een andere reden risico lopen op ernstige schade. Ook kent het Europees asielbeleid een speciale regeling voor tijdelijke bescherming van ontheemden.

Het Europese immigratiebeleid ziet op andere vormen van migratie. Daarbij kan worden gedacht aan gezinshereniging, de toelating van kennismigranten en verblijf om redenen van studie, vrijwilligerswerk of arbeid in loondienst. Tevens kent het Europees immigratiebeleid regelgeving inzake illegaal verblijf en illegale immigratie van onderdanen van derde landen.

Inhoudsopgave

Het dossier Asiel en immigratie vormt een zelfstandig onderdeel binnen het dossier Justitie en Binnenlandse Zaken.