Economisch en monetair beleid: inleiding en inhoudsopgave

Economisch en monetair beleid: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

In de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is vastgelegd dat de lidstaten van de EU vastbesloten zijn om de versterking en de convergentie van hun economieën te verwezenlijken, en een economische en monetaire unie (EMU) tot stand te brengen met één enkele en stabiele munteenheid (de euro). De economische en monetaire unie werd in de jaren negentig tot stand gebracht en houdt in dat de EU-lidstaten hun economisch en begrotingsbeleid coördineren en dat de 'eurolanden' een gemeenschappelijk monetair beleid voeren. 

De voornaamste bepalingen over de economische en monetaire unie zijn opgenomen in de artikelen 119 tot en met 144 van het EU-Werkingsverdrag. Die bepalingen hebben betrekking op het economisch beleid van de EU (zie het ECER-dossier over het economisch beleid) en het monetaire beleid van de EU (zie het ECER-dossier over het monetaire beleid). 

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven