Minimumvoorschriften straffen

Minimumvoorschriften straffen

In het subdossier Minimumvoorschriften wordt een onderscheid gemaakt tussen de vormen van zware criminaliteit die expliciet in artikel 83, lid 1, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag worden genoemd en de strafbaarstelling van handelingen op het gebied van andere beleidsterreinen van de EU.