Strafproces

Strafproces

In dit subdossier wordt ingegaan op de EU-wetgeving die is vastgesteld op grond van artikel 82, lid 1, tweede alinea en lid 2, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag. Artikel 82, lid 1, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag heeft betrekking op de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen en de samenwerking tussen nationale autoriteiten. Artikel 82, lid 2, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag ziet op minimumvoorschriften voor de strafvordering. Het gaat onder meer om de rechten van verdachten en slachtoffers.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de bescherming van persoonsgegevens gedurende een strafvervolging.