Europese Commissie wijst 500 miljoen euro toe om de munitieproductie op te voeren

Contentverzamelaar

Europese Commissie wijst 500 miljoen euro toe om de munitieproductie op te voeren

Naast toewijzing van het budget ter opvoering van de munitieproductiecapaciteit van de EU selecteerde de Commissie ook tientallen projecten die de Europese industrie moeten gaan helpen bij het verhogen van de munitieproductie en munitiegereedheid.

Op 15 maart 2024 heeft de Europese Commissie het besluit genomen tot toewijzing van 500 miljoen euro, welke was voorzien in het kader van de ASAP-verordening (2023/1525), aan projecten ter ondersteuning van de munitieproductie (zie ook website Commissie over ASAP (Act in Support of Ammunition Production) en dit ECER-bericht). Hiermee kan de Europese defensie-industrie haar munitieproductiecapaciteit opvoeren tot 2 miljoen granaten per jaar tegen eind 2025.

De Commissie heeft de evaluatie in het kader van de ASAP-verordening afgerond en 31 projecten geselecteerd om de Europese industrie te helpen bij het verhogen van haar munitieproductie en -gereedheid. De geselecteerde projecten bestrijken vijf gebieden: explosieven, kruit, hulzen, raketten, en testen en herconditioneringscertificering. De ASAP richt zich op kruit en explosieven, die knelpunten vormen voor de productie van munitiegranaten, en zal ongeveer driekwart van het programma daaraan besteden. Het programma zal projecten ondersteunen die de jaarlijkse productiecapaciteit verhogen met meer dan 10.000 ton kruit en met meer dan 4.300 ton explosieven.

De Commissie bracht op 15 maart ook een Q&A over ASAP en EDIRPA uit, en lanceerde het werkprogramma voor het instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (EDIRPA) en het vierde jaarlijkse werkprogramma van het Europees Defensiefonds (EDF).

Samen kennen deze programma's een budget van bijna 2 miljard euro. De stappen die met het besluit van 15 maart worden gezet om de technologische en industriële basis van de Europese defensie te versterken, volgen op de begin maart goedgekeurde allereerste Europese industriële defensiestrategie (EDIS) en het bijbehorende voorstel voor een programma voor de Europese defensie-industrie (EDIP) (zie ook dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Buitenlands en veiligheidsbeleid

ECER-pagina : Oekraïne-Rusland: EU-ontwikkelingen