Nieuwe stap in inbreukprocedure tegen Malta vanwege de toekenning van ‘gouden paspoorten’

Contentverzamelaar

Nieuwe stap in inbreukprocedure tegen Malta vanwege de toekenning van ‘gouden paspoorten’

De Europese Commissie heeft op 6 april 2022 besloten om Malta een met redenen omkleed advies te sturen over zijn ‘gouden paspoorten’-regeling. Die regeling voorziet in de toekenning van het staatsburgerschap in ruil voor bepaalde voorafgaande betalingen of investeringen. Aangezien het nationale burgerschap gekoppeld is aan het EU-burgerschap ondermijnen dergelijke praktijken de integriteit van het EU-burgerschap. Malta heeft twee maanden de tijd om te reageren op het advies.

Achtergrond

Burgerschapsregelingen voor investeerders (‘gouden paspoorten’-regelingen) maken het mogelijk om louter op grond van een betaling of investering en zonder dat er sprake is van een echte band met het land dat het burgerschap verleent, een nieuwe nationaliteit te verwerven. Diverse EU-lidstaten kennen of kenden zulke burgerschapsregelingen, waaronder Cyprus, Bulgarije en Malta.

Sinds de start van de eerste regeling in 2014 (het ‘programma voor individuele investeerders’) heeft Malta een groot aantal investeerders en hun familieleden genaturaliseerd. Eind 2020 heeft Malta een nieuwe regeling ingevoerd, nadat de oorspronkelijke regeling bijna het maximum van 1.800 succesvolle aanvragen had bereikt. Ook de nieuwe regeling gaat uit van het beginsel dat de nationaliteit zonder meer kan worden toegekend in ruil voor vooraf bepaalde betalingen, zonder dat de aanvrager een echte band moet opbouwen met Malta.

Inbreukprocedure tegen Malta

Op 20 oktober 2020 heeft de Commissie besloten om Malta een aanmaningsbrief te sturen met het verzoek zijn burgerschapsregeling voor investeerders te beëindigen. Op 9 juni 2021 heeft ze Malta een aanvullende aanmaningsbrief gestuurd naar aanleiding van de invoering van de nieuwe regeling door het land eind 2020.

Wegens de Russische invasie van Oekraïne heeft Malta deze nieuwe regeling recentelijk opgeschort voor Russische en Belarussische onderdanen. Dit is volgens de Commissie een positieve stap, maar Malta blijft de regeling toepassen voor onderdanen van alle andere landen en heeft niet verklaard de regeling te willen beëindigen. De Commissie is van mening dat een dergelijke regeling strijdig is met het beginsel van loyale samenwerking ( artikel 4, lid 3, EU-Verdrag ) en een fundamentele inbreuk vormt op de status van het burgerschap van de EU zoals vastgelegd in de Verdragen ( artikel 20 EU-Werkingsverdrag ). Daarom heeft de Commissie besloten om Malta op 6 april 2022 een met redenen omkleed advies te sturen.

Malta heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op het met redenen omklede advies van de Commissie. Indien dat antwoord niet bevredigend is, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het EU-Hof.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-pagina – Inbreukprocedures
  • ECER-dossier – Burgerschap van de EU
  • ECER-bericht – Inbreukprocedures tegen Malta en Cyprus vanwege de toekenning van gouden paspoorten (22 oktober 2020)
  • ECER-bericht – Europese Commissie komt in het kader van de Oekraïne-crisis met aanbeveling over tegengaan van gouden paspoorten praktijk (1 april 2022)