Interinstitutionele akkoorden en gemeenschappelijke verklaringen

Afbeeldingsbanner - Interinstitutionele akkoorden

© Raad van de Europese Unie

Interinstitutionele akkoorden en gemeenschappelijke verklaringen

Op deze pagina:

Inleiding

Artikel 295 van het EU-Werkingsverdrag bepaalt dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie elkaar raadplegen en in onderlinge overeenstemming de wijze bepalen waarop zij samenwerken. Daartoe kunnen zij interinstitutionele akkoorden (IIA's) sluiten. Dergelijke interinstitutionele akkoorden kunnen een bindend karakter hebben. 

Daarnaast hebben de Raad, het Europees Parlement en de Commissie andere afspraken met elkaar gemaakt over de manier waarop zij samenwerken in het wetgevend proces. 

Interinstitutionele akkoorden

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister (2021)

Dit interinstitutioneel akkoord heeft betrekking op het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie (EU) en de Commissie. In het akkoord zijn werkbeginselen en een kader vastgelegd voor een gecoördineerde aanpak door de ondertekende instellingen met betrekking tot transparante en ethische belangenvertegenwoorddiging. Lees meer over dit akkoord in het ECER-bericht.

Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven (2016)

Dit interinstitutioneel akkoord heeft betrekking op het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie (EU) en de Commissie. In het akkoord zijn algemene beginselen vastgesteld, alsook nadere bepalingen betreffende de samenwerking tussen de instellingen, met name in het kader van het wetgevingsproces. Het akkoord heeft ten doel de opstelling en toepassing van het recht in de EU te verbeteren. Lees meer over dit akkoord in dit ECER-bericht

Overige interinstitutionele akkoorden

Naar boven

Gemeenschappelijke verklaringen

Naar boven