Besluitvormingsprocedures

Afbeeldingsbanner - Besluitvormingsprocedures

© Raad van de Europese Unie

Besluitvormingsprocedures

De besluitvormingsprocedures in de Europese Unie zijn te vinden in het EU-Verdrag, het EU-Werkingsverdrag en het Euratom-Verdrag. Daarin wordt voor de diverse besluiten voorgeschreven welke procedures moeten worden gevolgd en wie daarbij betrokken zijn. De te volgen besluitvormingsprocedure wordt meestal voorgeschreven door de verdragsbepaling waarop het te nemen besluit is gebaseerd: de rechtsbasis. De rechtsbasis bepaalt de bevoegdheid van de EU om op het betreffende terrein een besluit te nemen. Daarnaast geeft de rechtsgrondslag aan welke middelen ter beschikking staan om die bevoegdheid uit te oefenen. Bovendien bepaalt de rechtsgrondslag de procedure van besluitvorming. In dit gedeelte worden de diverse besluitvormingsprocedures beknopt beschreven. Daarnaast vindt u informatie over de diverse stemprocedures die gebruikt worden binnen de Raad.