a. Procedure

a. Procedure

De nauwere samenwerkingsprocedure bestaat uit twee hoofdfasen:

a. De fase die leidt tot een machtigingsbesluit van de Raad (machtigingsfase); en

b. De fase die leidt tot een uitvoeringsinstrument voor nauwere samenwerking (uitvoeringsfase).