Europese Commissie consulteert over tijdelijke verlenging crisissteunkader ten behoeve van landbouw

Contentverzamelaar

Europese Commissie consulteert over tijdelijke verlenging crisissteunkader ten behoeve van landbouw

Met een tijdelijke verlenging van het tijdelijke crisis- en transitiekader voor staatssteun ten behoeve van steun voor de primaire landbouwsector zouden lidstaten de financiële druk die momenteel ligt bij die sector kunnen verlichten.

De Europese Commissie stuurde op 11 april 2024 het ontwerpvoorstel om het tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun (TCTF) beperkt te verlengen ter raadpleging naar de lidstaten. Het voorstel beoogt in het licht van aanhoudende marktverstoringen om steun voor de primaire landbouwsector voort te zetten.

Het TCTF werd in maart 2022 vastgesteld en nadien een aantal maal gewijzigd (laatste wijziging dateert van eind november 2023, zie daarover ook dit ECER-bericht).

De oorlog tegen Oekraïne en de gevolgen ervan zorgen voor economische onzekerheid. Handelsstromen en toeleveringsketens zijn verstoord en er hebben zich grote en onverwachte prijsstijgingen, met name voor aardgas en elektriciteit, maar ook voor veel andere grondstoffen en basisgoederen, voorgedaan.

De Europese Raad heeft eind maart het belang van een veerkrachtige en duurzame landbouwsector voor de voedselzekerheid en de strategische autonomie van de EU benadrukt. Ook is de Commissie verzocht extra stappen te zetten om de financiële druk op landbouwers te verlichten via extra steun, bijvoorbeeld door verlenging van het TCTF (zie ook dit ECER-bericht).

In reactie op een enquête van de Commissie van eind maart 2024 over het vervallen van delen van het TCTF-kader hebben lidstaten benadrukt dat de marktverstoringen als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne aanhouden. Met name zijn er gevolgen voor de primaire landbouwsector.

Daarom raadpleegt de Commissie de lidstaten over een beperkte verlenging van het TCTF voor de primaire landbouwsector. Op dit moment kunnen lidstaten tot en met 30 juni 2024 beperkte steun verlenen, maar dankzij de verlenging kunnen lidstaten - waar nodig- beperkte steunbedragen aan landbouwers blijven toekennen en de steunmaatregelen doeltreffend blijven uitvoeren.

In het ontwerpvoorstel dat de Commissie op 11 april naar de lidstaten heeft gestuurd, blijven de andere bepalingen van het TCTF hetzelfde.

De lidstaten kunnen nu opmerkingen over het ontwerpvoorstel van de Commissie maken. De Commissie wil de beperkte wijzigingen van het tijdelijk crisis- en transitiekader zo snel mogelijk vaststellen en daarbij met de feedback van de lidstaten rekening houden.

Meer informatie over het tijdelijk crisis- en transitiekader en andere maatregelen van de Europese Commissie om de economische gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne in te perken en de transitie naar een klimaatneutrale economie te bevorderen, is hier op de website van de Commissie te vinden.

De reactie in consultatie van Nederland zal worden gecoördineerd door het Ministerie van EZK/LNV en - waar mogelijk en gewenst- via afstemming in het ISO (Interdepartementaal Staatssteunoverleg).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Landbouw
ECER-pagina: Oekraïne-Rusland: EU-ontwikkelingen
ECER-bericht: Europese Commissie stelt geleidelijke uitfasering van het TCTF staatssteunkader bij (24 november 2023)