Europese Commissie lanceert een Europese alliantie voor havenbewaking tegen drugs en misdaad

Contentverzamelaar

Europese Commissie lanceert een Europese alliantie voor havenbewaking tegen drugs en misdaad

De Europese Commissie introduceert samen met lidstaten, havenautoriteiten, Europese verenigingen en agentschappen een Europese havenbewakingsalliantie. Deze alliantie heeft als doel om relevante belanghebbenden samen te brengen om gezamenlijk Europese havens te beschermen tegen drugssmokkel en criminele infiltratie.

De Europese Commissie lanceerde de Europese havenbewakingsalliantie eind januari 2024 en bracht tegelijkertijd ook een factsheet uit over de alliantie. De havenalliantie is opgericht in het licht van een toenemende mate van criminaliteit. Het aantal criminele netwerken loopt op met daar bijkomend extreem geweld, corruptie en intimidatie. Drugshandel speelt hierin een grote rol. In de afgelopen jaren is er gemiddeld per jaar 300 ton cocaïne in beslag genomen. De voorgestelde alliantie focust zich op de havengebieden, omdat dit een plek is die zeer gevoelig is voor het smokkelen van drugs. Ongeveer 70 procent van de drugsvangsten door de douane wordt in havengebieden gedaan.

De Europese havenbewakingsalliantie is opgezet om dergelijke problemen te verhelpen en brengt de volgende maatregelen met zich mee:

  • Het mobiliseren van de douane om beter op te kunnen treden tegen drugshandel, onder andere door het verhogen van effectieve controles in de havens;
  • Het versterken van de inzet van politie in havens; op die manier kunnen samen met Europol, Eurojust en andere instellingen de havens beter worden beschermd tegen criminele organisaties die drugs smokkelen;
  • Het opzetten van een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS), de alliantie, om te helpen bij het tegengaan van drugssmokkel, onder meer door bewustwording te creëren bij betrokkenen en om havenautoriteiten en scheepvaartmaatschappijen te ondersteunen in de rol die zij spelen in het bestrijden van drugssmokkel en criminele infiltratie.

Achtergrond
De alliantie is bedoeld om meer samenwerking te creëren tussen verschillende betrokkenen zodat er effectiever opgetreden kan worden tegen het smokkelen van drugs. Het aanpakken van misdaad en drugshandel is een prioriteit van de Europese Commissie, zoals ook al omschreven in de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (COM(2021) 170) en de EU-Drugsstrategie 2021-2025 uit 2020 (zie ook dit ECER-bericht (26 oktober 2023)). In de Mededeling (COM(2023) 641) van 18 oktober 2023 werd de oprichting van de European Ports Alliance (EPA) ook al aangekondigd.

Vooruitzicht
In 2023 heeft er een ‘Schengen evaluatie’ plaatsgevonden (zie ook dit ECER-bericht), waarbij de mogelijkheden van lidstaten zijn onderzocht op onder andere het gebied van politiesamenwerking. De Europese Commissie bereidt momenteel een voorstel van de Raad voor om bezien wat de beste werkwijzen zijn die uit deze evaluatie naar voren zijn gekomen, en wat de vervolgstappen kunnen zijn die gezet kunnen worden op basis hiervan. Vooralsnog zal de voorgestelde PPS jaarlijks bijeenkomen op ministerieel niveau, onder meer om de vooruitgang bij te houden die bereikt wordt door de alliantie.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier  :  Justitie en Binnenlandse zaken – Politiesamenwerking
ECER-dossier  : Strafrechtelijke samenwerking - Zware criminaliteit
ECER-dossier : Strafrechtelijke samenwerking – Misdaadpreventie
ECER-dossier: Vervoer – Zeevaart - Havens