Rechtspersonen (ondernemingen)

Rechtspersonen (ondernemingen)

De vrijheid van vestiging heeft ook betrekking op ondernemingen. De wetgeving van de EU op het gebied van het ondernemingsrecht moet bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen voor ondernemingen om zich in een andere lidstaat te kunnen vestigen. Doordat ondernemingen zich vrij in een andere lidstaat kunnen vestigen, bestaat er een kans dat ondernemingen zich zullen vestigen in de lidstaat met het meest soepele ondernemingsrecht. Daarom dient het Europese ondernemingsrecht ook bij te dragen aan het gelijktrekken van het ondernemingsrecht tussen de verschillende lidstaten. Op die manier wordt voorkomen dat lidstaten hun ondernemingsrecht steeds meer gaan versoepelen in een poging om buitenlandse ondernemingen naar hun land te krijgen.

In dit ECER-dossier wordt ten eerste aandacht besteed aan de vraag wat het EU-recht onder het begrip "onderneming" verstaat. Vervolgens wordt beschreven welke rechten van vestiging deze ondernemingen hebben en welke beperkingen aan de vrijheid van vestiging van ondernemingen kunnen worden opgelegd. Vervolgens wordt informatie gegeven over grensoverschrijdende herstructureringen binnen de EU en de mogelijkheid om Europese rechtsvormen te gebruiken. Tenslotte volgt een overzicht van alle overige EU-wetgeving die het ondernemingsrecht van de lidstaten beoogt gelijk te trekken.