Hof van Justitie

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een EU-instelling die belast is met de eerbiediging van het recht bij de uitleg en toepassing van de EU-verdragen. Tot deze instelling behoren het Hof van Justitie, het Gerecht en het Ambtenarengerecht.

Algemene informatie over de samenstelling, bevoegdheden en procedures van het Hof van Justitie en de Gerechten vindt u op de website van het Hof.

Actuele informatie Hof van Justitie

Kalender van het Hof

Nieuwsbrief Nederlandstalige griffie van het Hof

Nieuwe hofzaken

Persberichten van het Hof

Jaarverslag en Statistieken

 

Procesvoering namens Nederland

De procesvoering namens de Nederlandse regering voor de Europese hoven wordt uitgevoerd door gemachtigden van de minister van Buitenlandse Zaken. De gemachtigden behoren tot het Hofcluster van de Afdeling Europees recht (DJZ/ER), één van de afdelingen van de Directie Juridische Zaken van het ministerie.

Het Hofcluster coördineert de voorbereiding en formulering van het standpunt van de Nederlandse regering voor het Hof van Justitie van de EU het Gerecht van de EU, het Ambtenarengerecht en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof ). Het betreft prejudiciële zaken en rechtstreekse zaken over alle mogelijke onderwerpen van EU-recht.

De beslissing om namens de Nederlandse regering een inbreng te leveren in een procedure wordt genomen in de ICER-Hof (ICER-H). De ICER-H is een vaste werkgroep van de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) en is belast met de Hofprocedures. Alle departementen zijn vertegenwoordigd in de ICER-H.

Meer informatie en handleidingen voor de departementen ten behoeve van het interveniëren door Nederland vindt u hier.

Jaarverslag Nederlandse procesvoering

(Foto: Hof van Justitie van de Europese Unie)